Tin Tức ---/--- Sự Kiện---/--- Hướng Dẫn

  Bảng Giới Hạn Reset cho server Bạch Đế

  Untitled Document

  Để hỗ trợ anh em vào Sau không bị choáng nên GHRS 10 lần 1 ngày, Do Giới hạn Reset theo Top 1 (nên các bạn thả ga đuổi Top).

  Anh em xẽ có nhiều thời gian hơn để Săn Boss, săn đồ, WC, Wp...và train điểm Lực chiến .

  Bảng giới hạn LV reset và Số Point nhận được sau mỗi lần Reset.

  Reset
  Level
  Point
  Mệnh Lệnh
  0
  từ
  20
  220
  300
  40
  21
  từ
  80
  250
  500
  40
  81
  từ
  100
  300
  300
  40
  101
  từ
  150
  350
  200
  30
  151
  từ
  200
  400
  150
  30
  201
  từ
  350
  400
  100
  30
  351
  từ
  450
  400
  100
  30
  451
  từ
  650
  400
  100
  30
  651
  từ
  1000
  400
  100
  30

    • <
 • >