Hệ Thống Ruud

 
Ruud - một loại tiên tệ mới trong các phiên bản Season 11 trở lên được tích hợp đem về MU Cuồng Long SEASON 6.9, Ruud dùng để mua các vật phẩm như Set Thần Ruud và Vũ Khí Ruud (từ 1 đến 3 OPT). Điểm Ruud bạn có thể xem tại hòm đồ, bên dưới Zen.
Kiếm Ruud thế nào?
Ruud có thể kiếm được thông qua việc mở các Mastery Box. Người chơi có thể kiếm những Box này sau khi tham gia và giành chiến thắng các sự kiện như Blood Castle, Chaos Castle, Devil Square, Illusion Temple, Doppelganger và Gaion. Sau khi giành chiến thắng tại các sự kiện trên, các Mastery Box sẽ được trao vào hòm đồ (nhấn phím V) để mở
Có 3 loại Mastery Box khác nhau - Minor, Standard và Greater. Bạn càng đạt thứ hạng cao ở Event, càng nhận được Box cao. Box càng xịn, số Ruud nhận được càng lớn
Mastery Box Minor
Mastery Box Standard
Mastery Box Greater
300 – 500 Ruud
600 – 1000 Ruud
1000 – 1700 Ruud
1ruud_minor.png
ruud_standard.png
ruud_greater.png
Mua và giải phong ấn đồ Ruud
Khi có đủ số lượng Ruud, bạn có thể đến gặp NPC Priest James và mua vật phẩm cần thiết.
Tọa độ của NPC Priest James
 • Lorencia (145,127)

Trong danh sách những vật phẩm này bao gồm các đồ BA Soul (đồ Ruud chưa giải phong ấn), vũ khí Ruud (1 đến 3 OPT exl, random) và các nguyên liệu cần thiết để nâng cấp chúng lên các Cấp độ tiếp theo. Mỗi 1 class sẽ có danh sách vật phẩm có thể mua khác nhau. Những nguyên liệu để nâng cấp set Ruud không thể sử dụng ngay mà cần sử dụng Máy Quay Chaos (Chaos Goblin) nhằm tạo thành đồ hoàn chỉnh. Trong giai đoạn 2, có 3 loại đồ Ruud như sau: Bloodangel, Darkangel và Holyangel

Bloodangel Mastery Set
Để giải phong ấn đồ Ruud, người chơi cần kiếm được Ancient Hero's Soul.
hero_soul.png
Để quay được Ancient Hero's Soul, cần có đồ thần +10 thuộc một trong các loại ở bảng bên dưới (lưu ý, chỉ sử dụng được quần áo, khiên, ring pendant và vũ khí sẽ không quay được).
Nguyên liệu
Yêu cầu
Tỷ Lệ
Kết Quả
Vicious - Hyon
Enis - Anubis
Aruan - Gywen
Gaion - Muren
Broy - Agnis
Semenden - Chrono
Vega - Chamer
Akhir - Carthy
Camill - Inas
+10 (phải là +10) + 1 viên chaos
80%
Sau khi xoay thành công Ancient Hero's Soul, người chơi có thể sử dụng chúng để giải phong ấn Set Ruud 1 đã mua tại NPC Priest James (dòng đầu tiên ở máy quay Chaos). Món Ruud khi giải phong ấn sẽ nhận được OPT bất kỳ. Khi mặc đủ set Ruud 1 (4 món), sẽ kích các OPT sau:
2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +25Increase Strength +50
Double damage chance +10%Increase Damage +50
Increase Critical Damage +30Increase Excellent Damage +30Ignore Enemy's Defense +5%Increase all Stats +10Increase Base Defense +20Increase Critical Damage Chance +15%Increase Excellent Damage Chance +15%
Darkangel Mastery Set
stone_shard.png
Khi có đồ Ruud 1 (aBA) đã giải phong ấn, bạn có thể ép lên set Ruud 2 (aDA). Để làm được điều này, cần mua Sealed Stone Shard tại NPC Priest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 2:
 • Đồ Ruud 1 (aBA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x10
 • Jewel of Soul x10
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Sealed Stone Shard
Các OPT của set Ruud 2 (aBA) như sau:
2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +30Increase Strength +70
Double damage chance +15%Increase Damage +75
Increase Critical Damage +35Increase Excellent Damage +50Ignore Enemy's Defense +7%Increase all Stats +15Increase Base Defense +30Increase Critical Damage Chance +18%Increase Excellent Damage Chance +18%
Holyangel Mastery Set
holyangel_soul.png
Khi có đồ Ruud 2 (aDA), bạn có thể ép lên set Ruud 3 (aHA). Để làm được điều này, cần mua cục Holyangel Soul tại NPCPriest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 3:
 • Đồ Ruud 2 (aDA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Holyangel Soul
Các OPT của set Ruud 3 (aHA) như sau:
2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +35Increase Strength +90
Double damage chance +18%Increase Damage +100
Increase Critical Damage +40Increase Excellent Damage +70Ignore Enemy's Defense +9%Increase all stats +20Increase Base Defense +40Increase Critical Damage Chance +20%Increase Excellent Damage Chance +20%
Soul Mastery Set
Khi có đồ Ruud 3 (aHA), bạn có thể ép lên set Ruud 4. Để làm được điều này, cần mua cục Awakening tại NPCPriest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 4:
 • Đồ Ruud 3 (aHA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Awakening
Các OPT của set Ruud 4 như sau:
2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +40Increase Strength +100
Double damage chance +18%Increase Damage +125
Increase Critical Damage +45Increase Excellent Damage +90Ignore Enemy's Defense +9%Increase all stats +25Increase Base Defense +50Increase Critical Damage Chance +20%Increase Excellent Damage Chance +20%Increase Triple Damage +2%
Blue Eye Mastery Set
Khi có đồ Ruud 4, bạn có thể ép lên set Ruud 5. Để làm được điều này, cần mua cục Cold Marriage tại NPCPriest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 5:
 • Đồ Ruud 4 +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Cold Marriage
Các OPT của set Ruud 5 như sau:
2 món
3 món
Полный комплект
Increase Skill Damage +45Increase Strength +110
Double damage chance +18%Increase Damage +150
Increase Critical Damage +50Increase Excellent Damage +110Ignore Enemy's Defense +9%Increase all stats +30Increase Base Defense +60Increase Critical Damage Chance +20%Increase Excellent Damage Chance +20%Increase Triple Damage +4%
Darkangel Weapon
anvil.png
Tại shop NPC Priest James, cũng bán các loại Vũ Khí Ruud 1 (xBA). Những vũ khí này bạn cũng có thể nâng cấp lên Vũ Khí Ruud 2 (xDA)
Nguyên liệu cần thiết:
 • Vũ Khí Ruud 1 (xBA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Darkangel Anvil
Holyangel Weapon
Khi có Vũ Khí Ruud 2 (xDA), bạn có thể nâng cấp lên Vũ Khí Ruud 3 bằng cách sử dụng Holyangel Anvil.
Nguyên liệu cần thiết:
 • Vũ Khí Ruud 2 (xDA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Holyangel Anvil
Soul Weapon
Khi có Vũ Khí Ruud 3 (xHA), bạn có thể nâng cấp lên Vũ Khí Ruud 3 bằng cách sử dụng Soul Anvil.
Nguyên liệu cần thiết:
 • Vũ Khí Ruud 3 (xHA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Soul Anvil
Mysterious Stone
Nhờ có Mysterious Stone, người chơi có thể thêm Luck vào các Set Ruud và thay đổi OPT Increase all stats. Hơn thế nữa, nếu may mắn bạn sẽ đập được OPT Bonus Tím (Mastery Bonus Option) - Damage Reduction +25, +50, +75

Ngoài ra, nếu sử dụng Mysterious Stone vào Vũ Khí Ruud, có cơ hội nhận được 3 OPT EXL và LUCK. Hơn thế nữa, nếu may mắn bạn sẽ đập được OPT Bonus Tím (Mastery Bonus Option) - Increase All Stats +10, +25, +40.

 

...V....V...V.................