Nâng Cấp Bang Hội

 
Hệ thống NÂNG CẤP BANG HỘI có thể gọi đây là tính năng nổi bật của MU CUỒNG LONG, chúng tôi sẽ tập trung vào các tính năng xoay quanh xây dựng bang hội để tất cả mọi người gắn kết với nhau
Các bang hội sẽ tham gia các hoạt động, sự kiện săn bắt trong game hoặc thông qua chức năng cống hiến bằng vật phẩm để kiếm thêm điểm cống hiến
Điểm cống hiến Guild: Dùng để lên cấp guild trong bảng xếp hạng, cấp càng cao sẽ nhận BUFF càng lớn cho tất cả thành viên trong hội để thay đổi vị thế
Điểm cống hiến cá nhân: Dùng để mua vật phẩm trong shop guild và nâng cấp các tính năng khác như quân hàm, kinh mạch , nguyên tố ....