Hệ Thống Nguyên Tố

 
Với ý tưởng từ phiên bản cao, MU Cuồng Long đã chọn lọc và đưa tính năng NGUYÊN TỐ về cho server qua đó củng tùy chỉnh cách hoạt động để theo cách riêng và hấp dẫn nhất
Hệ Thống Nguyên tố có tất cả 5 hệ : LỬA - NƯỚC - ĐẤT - GIÓ - BÓNG TỐI
Mỗi hệ có 1 hiệu ứng riêng biệt củng như khắc chế lẫn nhau, mỗi hệ sẽ có màu dmg quái khác nhau tách biệt với dmg quái bình thường
Bạn có thể lựa chọn hệ mong muốn cho nhân vật của mình bất cứ lúc nào, bị trừ 5 cấp và phí 5000 điểm cống hiến
Mỗi hệ có tối đa 15 cấp, sử dụng điểm cống hiến để nâng cấp, cấp càng cao tỷ lệ Dmg, Effect càng cao (tỷ lệ * cấp)
Bạn sẽ nhận được lực chiến sau khi tăng cấp