HỆ THỐNG THỜI TRANG

HỆ THỐNG BƯỚC CHÂN

HỆ THỐNG LINH HỒN

HỆ THỐNG XÓA DÒNG HOÀN HẢO

HỆ THỐNG KHÓA ITEM

Nếu bạn sử dụng các loại ngọc khóa (B - S - L - Jos) để đập vào vật phẩm thì vật phẩm đó sẽ bị khóa lại, không thể giao dịchNếu bạn sử dụng các loại ngọc khóa (B - S - L - Jos) để đập vào vật phẩm thì vật phẩm đó sẽ bị khóa lại, không thể giao dịch

Có thể tạo item khóa, ngọc khóa để làm quà tặng , sự kiện, giftcode ...Có thể tạo item khóa, ngọc khóa để làm quà tặng , sự kiện, giftcode ....

Có thể sử dụng ngọc giải khóa để bỏ khóa item Có thể sử dụng ngọc giải khóa để bỏ khóa item.

Hệ Thống Quân Hàm

Hệ Thống Kinh Mạch

Hệ Thống Thành Tựu

Hệ Thống Bảo Vệ Tài Khoản

Hệ Thống Vip Hoàn Trả

Hệ Thống Tìm Đồng Đội

Hệ Thống Dung Luyện

Hệ Thống MiLi Game - Bầu cua ..

Hệ Thống Vip Char

Hệ Thống Khảm Đá

Hệ Thống Đào ngọc

Hệ Thống Gia Tộc

Hệ Thống Auto Di chuyển Và Paty

Hệ Thống Auto Bank Javels + nhặt Javels

Hệ Thống Bảng Xếp Hạng Ingame