Hệ Thống Dung Luyện

 
NPC được đăt tại Noria (168, 103) Tỉ lệ Dung Hợp là 60%. để dung hợp luôn cần 1 Vật liệu chính và 3 vật liệu phụ

Tại NPC Dung luyện các bạn có thể Nâng cấp Pet AFK, Quay ngựa tinh, sói tinh, Quay Ngọc Customs, Quay Wing 2 đúng chủng loại.

Hướng Dẫn Dung Hợp Wing 2 các loại theo ý muốn.

nguyên liệu chính:

1 cụm ngọc ước nguyện (10v)

1 cụm Chao (10v)

1 Lông vũ

1 Wing 1 các loại có level +6 trở lên, Option 1 trở lên.

Lưu ý: nguyên liệu đưa vào đúng thứ tự nhé:

 

Video Hướng Dẫn Dung luyện từ Wing nhỏ:

 

 

Video Hướng Dẫn Dung luyện từ Wing 1:

 

 

Hình ảnh Hướng Dẫn:

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 

Các Video Hướng dẫn

 • HD >>> Nâng cấp Item Dung Luyện, Khảm Đá, Nâng cấp sét Thần Ruud, Nâng cấp ped AFK.... tại đây
 •  

   

   

   

   

   

  Hướng dẫn dungluyeenj ngọc Customs