Điểm Danh Hoạt Động

 
Điểm Danh Hoạt Động là hệ thống tương như như nhiệm vụ ngày dành cho bạn, tham gia các hoạt động, sự kiện săn bắt để nhận điểm hoạt động ngày
Khi đủ điểm hoạt động bạn sẽ điểm danh và nhận được phần quà giá trị và lực chiến tương ứng
Nếu bạn quên hay lý do nào đó không online được ngày hôm đó, thì yên tâm bạn có thể sử dụng MUG để điểm danh bù lại những ngày bạn chưa nhận quà (giá nhận bù có thể thay đổi theo tình hình game)