Chức năng bàn phím

 
Phím
Mô tả
ESC
Menu hệ thống
F1
Giúp đỡ
F2
Khung chat, thông báo tắt/mở
F4
Mở chợ trời
F5
Ẩn tất cả icon game
F6
Chuyển cửa sổ trò chuyện tắt/mở
F7
Khóa item
F8
BXH
F9
Hoạt động ngày
F10
Camera 3D tắt/mở
F11
Camera mặc định
F12
Thu nhỏ cửa sổ xuống thanh tasbar
1-9
Chuyển đổi skill
Tab
Mở bản đồ
Q,W,E,R
Chìa khóa để sử dụng potions nằm trong chữ cái tương ứng
U
Menu
I,V
Mở thùng đồ và thông tin trang bị
P
Thông tin party
A
Bảng master
D
Cửa sổ lệnh
F
Bạn bè
G
Bang hội
H
Sự kiện game
J
Ngân hàng ngọc
Z
Thiết lập auto
Home
Bắt đầu auto
End
Kẹp chuột phải
X
Shop vật phẩm
C
Thông tin nhân vật
M
Dịch chuyển map
Ctrl + Số
Gắn skill