Hệ Thông Thời Gian Sự Kiện

 
Hệ thống thông báo sự kiện được làm lại chi tiết, trực quan hơn để các bạn không bỏ lỡ sự kiện nào
Bấm phim H để mở bảng giờ sự kiện, tại đây sẽ thống kê tất cả các sự kiện, hoạt động đang có trong game, các bạn củng có thể bấm nút chi tiết để mở web xem rõ hơn về cách tham gia từng sự kiện đó